Bảo hộ bí mật kinh doanh

Trong lịch sử phát triển của các doanh nghiệp việc bảo mật các bí quyết kinh doanh. Cũng như vận dụng và phát huy nó trên thị trường đã giúp cho nhiều doanh nghiệp phát triển lớn mạnh và thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên khi nói đến các đối tượng sở hữu trí tuệ, các tổ chức, cá nhân thường quan tâm đến đến việc bảo hộ quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu mà ít chú ý đến bảo hộ bí mật kinh doanh.

Toubrand xin đưa ra bài viết về Bảo hộ bí mật kinh doanh nhằm mang đến cho Quý khách hàng những cái nhìn rõ nét hơn về vấn đề này. Để Quý khách hàng hiểu rõ cũng như cân nhắc đến việc bảo hộ bí mật kinh doanh của chính mình.

Bí mật kinh doanh là gì?

Bảo Hộ Bí Mật Kinh Doanh

Bảo Hộ Bí Mật Kinh Doanh

Theo định nghĩa, bí mật kinh doanh (hay còn gọi là bí mật thương mại) là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Bí mật kinh doanh là một đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

Vì sao nên bảo hộ bí mật kinh doanh?

  • Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng đúng đắn, hiệu quả các sáng chế là chìa khóa đi đến thành công, giúp mở rộng danh tiếng doanh nghiệp ra ngoài thị trường.
  • Bảo hộ theo đối tượng bí mật kinh doanh không cần đăng ký.
  • Tạo ra điều kiện để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp khi bí mật kinh doanh bị ăn cắp, sao chép bất hợp pháp.

Các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh

  • Hành vi tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu hợp pháp bí mật kinh doanh đó;
  • Hành vi tiết lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh;
  • Hành vi vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập và làm lộ thông tin thuộc bí mật kinh doanh của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó.
  • Hành vi tiếp cận, thu thập các thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người khác khi người này làm thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh, làm thủ tục lưu hành sản phẩm hoặc bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của các cơ quan nhà nước, hoặc sử dụng những thông tin đó nhằm mục đích kinh doanh, mục đích xin cấp giấy phép liên quan đến kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm.
Liên hệ ngay Hotline Tư vẫn miễn phí Hotline