Bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại được hiểu là “tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”.

Hiện nay tuy pháp luật đã có những quy định rõ ràng về việc bảo hộ cũng như đặt cách đặt tên cho các tổ chức , cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh. Nhưng vẫn có nhiều cá nhân, tổ chức cố ý sử dụng tên của các doanh nghiệp uy tín. Tên tuổi lâu năm trên thị trường để làm ăn, buôn bán nhằm mục đích mang lại nguồn lợi nhuận bất hợp pháp cho bản thân họ.

Bảo Hộ Tên Thương Mại Toucan

Bảo Hộ Tên Thương Mại Toucan

Yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại

– Yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại được thể hiện dưới dạng:

+ Chỉ dẫn thương mại gắn trên hàng hoá;

+ Bao bì hàng hoá;

+ Phương tiện dịch vụ;

+ Giấy tờ giao dịch;

+ Biển hiệu, phương tiện quảng cáo, các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ.

– Căn cứ để xem xét yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại là phạm vi bảo hộ tên thương mại được xác định trên cơ sở các chứng cứ thể hiện việc sử dụng tên thương mại đó một cách hợp pháp, trong đó xác định cụ thể về: chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ mang tên thương mại.

– Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại hay không. Cần phải so sánh dấu hiệu đó với tên thương mại được bảo hộ và phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ, dựa trên các căn cứ sau đây:

+ Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ. Trong đó:

Một dấu hiệu bị coi là trùng với tên thương mại được bảo hộ nếu giống với tên thương mại về cấu tạo từ ngữ, kể cả cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái;

Một dấu hiệu bị coi là tương tự với tên thương mại được bảo hộ nếu tương tự về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại được bảo hộ;

+ Sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ bị coi là trùng hoặc tương tự với sản phẩm, dịch vụ mang tên thương mại được bảo hộ nếu giống nhau hoặc tương tự nhau về bản chất, chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ.

Vai trò của tên thương mại đối với doanh nghiệp

– Tên thương mại thể hiện sự tham gia của doanh nghiệp trên thị trường, đối với các doanh nghiệp nổi tiếng tên doanh nghiệp còn thể hiện vị thế, năng lực.

– Dựa vào tên thương mại các cá nhân, doanh nghiệp sẽ tìm đến nhau để hợp tác làm ăn cùng phát triển.

– Tên thương mại càng nổi tiếng sẽ càng thu hút được người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Bảo Hộ Tên Thương Mại Toucan

Bảo Hộ Tên Thương Mại Toucan

Liên hệ ngay Hotline Tư vẫn miễn phí Hotline